„80 nap az informatika körül” verseny

Lemaradtál a játék elejéről? Semmi gond, még nyugodtan beszállhatsz! 80 nap hosszú idő, a játék végéig még bőven lesz lehetőséged biteket gyűjteni, amiket a játék végén értékes nyereményekre válthatsz!

MEGOLDÁSAIDAT, ILLETVE A MEGOLDÁSHOZ VEZETŐ GONDOLATMENETET A
PROGVERSENY@ITK.PPKE.HU
E-MAIL CÍMRE VÁRJUK.

Feladatok

2. hét – 2018. március 19.

Péntek március 23.

Táblázat

Excel segítségével készítsen olyan táblázatot mely elemeit ábrázolva egy spirált kapunk eredményül.

Csütörtök március 22.

Határérték számítás

Készítsen programot (folyamatábrát) a következő összefüggés eredményék meghatározására.

A fenti összefüggés határértéke matematikailag meghatározható ismert (e2=7.389056098930650227230427460575007813180315570551847324). Az elkészített program dupla hosszúságú lebegőpontos számábrázolással határozza meg a e2 értékét.

Szerda március 21.

CNC gyártás

Számítógéppel vezérelt gyártás során a cél az, hogy minél nagyobb mértékben kihasználjuk a gép lehetőségeit, és a lehető legtöbb időt érdemi munkával töltse. A feladat szerint a gép kétféle műveletet tud végezni, az egyik a munka nélküli mozgás x,y koordinátákra (moveto x,y) a másik a munkavégzés a pillanatnyi hely és az x,y koordináták között (workto x,y). A program összeállítása során az egyik fázis leírja, hogy pontosan milyen koordináták között kell megmunkálni a munkadarabot. Ennek eredménye képen kapunk sok „workto” csoportot melyek mindegyike egy-egy „moveto” kezdőpontból indul és több workto szakaszt tartalmaz. A gép a 0,0 koordinátákról indul. Energia és időtakarékosság miatt ezeket a csoportokat olyan sorrendbe kall rendezni, hogy a moveto szakaszok minimális hosszúságúak legyenek. A feladat megoldására írjon programot (folyamatábrát).

Kedd március 20.

Mérési feladat az űrben

Az űrszonda megérkezik a MARS bolygóhoz és leszállást hajt végre. A megközelítés során 300 km magasságban 30km/sec sebességről egyenletes lassulással közelíti meg a felszínt. A szondában elhelyezett program folyamatosan figyeli és számolja magasságot. A magasságmérést lézeres távolságmérő segítségével valósították meg. A lézeres mérés úgy működik, hogy egy fényimpulzust küld a céltárgy felé, és méri a visszaverődési időt. Az visszaverődési idő ismeretében számítja ki a magasságot. A folyamatos magasságmérés úgy történik, hogy a mérőegység a visszaérkező impulzussal egyidőben új mérést indít (mintegy folyamatosan verődik a fényimpulzus a szonda és a MARS között). Írjon programot (folyamatábrát) mely meghatározza, hogy milyen időközönkét kap magasság adatot a vezérlő egység és mennyi utat tesz meg a lézer fény a teljes leszállás alatt! Mivel a szonda energia ellátása korlátozott így figyeljen arra, hogy az adatok meghatározása a lehető legkevesebb energiába kerüljön. Energia csökkentés érdekében a részegységek kikapcsolhatók akkor, ha nincs funkciójuk.

Hétfő március 19.

Igazmondók és hazudók faluja

Egy idegen betéved az igazmondós és hazudók falujába. Ebben a faluban a lakosok egy része mindig igazat mond míg másik része mindig hazudik. Az idegen tudja ezt, amikor találkozik három helybeli álldogálóval, akik beszélgetnek. Illendően köszön és megkérdezi az egyiket, hogy Ő az igazmondók vagy a hazudók csoportjába tartozik-e? A megkérdezett ember beszédhibás, így az idegen nem érti, hogy pontosan mit is válaszolt, ezért odafordul a másik falubelihez, azzal, hogy kérem segítsen nem értettem a választ. A második falubeli határozottan azt állítja, hogy az első megkérdezett hazug emberek csoportjába tartozik. A harmadik falubeli közbeszól, hogy nem higgyen az előzőnek mert az hazudik.

Kérdés, hogy mit is tudunk a három falubeli emberről?

1. hét – 2018. március 12.

MEGOLDÁSOK LETÖLTÉSE

Szombat március 17.

bdpq teszt

A kép létrehozásához azt a szabályt vettük figyelembe, hogy kizárólag bdpq betűket használhatunk, és nem szabad egymás mellet kettőnél több azonos betűnek állnia. A képet nem sikerült hiba mentesen elkészíteni. Kérem számolja meg a hibák fajtáját és számát.

Péntek március 16.

„Bű” vagy „Bá”

Egy távoli óceáni szigeten a lakosok egy rész egy törzsi varázsló elvarázsolta és ennek hatására ők mindig hazudnak. Minden lakos büszke a nyelvére és ezért annak ellenére, hogy megértik az idegen nyelvű eldöntendő kérdést, nem az adott nyelven válaszolnak, hanem csak azt mondják, hogy „bű” vagy „bá”. A válasz helyes, de nem tudjuk, hogy a „bű” vagy a „bá” jelenti-e az igent. A szigetre érkezett látogató az egyik bennszülöttnek felteszi azt a kérdést, hogy „A bű azt jelenti, hogy igen?” A bennszülött válasza pedig „bű”.

  • Megtudjuk-e ebből, hogy a „bű” igent jelent?
  • Megtudjuk-e mondani ebből, hogy a válaszoló el van-e varázsolva?

Csütörtök március 15.

Számítógép hálózat

Tudjuk, hogy számítógép hálózatok esetén a teljes üzenet részekre van bontva és az egyes részeket külön-külön visszük át. Az átvitel során minden rész más-más úton is mehet a célállomás felé. Minden hálózati csomópont a saját környezetének és a pillanatnyi forgalomnak megfelelően dönt a továbbításról. Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy egy üzenetrész kering a hálózaton. Milyen rendszert alakítottak ki ennek megakadályozására? Hogyan működik a megoldás?

Szerda március 14.

Logikai feladat

Képzeljünk el, hogy egy új építésű 3 emeletes épületben központi helyen a földszinten vannak a folyosók világítás kapcsolói. A kapcsolószekrényben 4 db villanykapcsoló van: „A”, „B”, „C” és „D” -vel jelölve. Az egyik kapcsoló a földszinti, egy másik kapcsoló az 1. emeleti, valamelyik a 2. emeleti és az utolsó a 3. emeleti világítására van bekötve. A villanyszerelő összekeverte a világítás bekötését, nekünk rendbe kell tenni azt. A feladat megoldása egyszerű a földszinttel kapcsolatban, mert azonnal látjuk, hogy melyik kapcsoló felkapcsolása kivilágítja a folyosót. Az emeleti folyosókkal kapcsolatban van probléma, mert nem akarunk sokat lépcsőzni. Milyen megoldással lehet egyetlen ellenőrzés mellett egy embernek megoldani a feladatot, azaz a kapcsolók beállítása után egyetlen alkalommal megyünk végig az emeletek között, ezután adjuk meg a kapcsolók bekötési rendjét. Kérem, írja le a megoldás menetét!

Kedd március 13.

Számábrázolásról

A programozás során kétféle számábrázolással találkozhatunk. A feladat első részében a fix pontos azaz egész típusú számábrázolás jellemzőinek megadása a feladat különböző hosszúságú megvalósítás esetén (8 bites, 16 bites, 32 bites, 64 bites).

  • Határozza meg, hogy pontosan mekkora az ábrázolási tartomány?
  • Hogyan helyezkednek el a számok számegyenesen?
  • Amennyiben a megjeleníthető számokat egy sorozat elemeinek tekintjük, mik a sorozat jellemzői?

A feladat második részében a lebegőpontos pontos, azaz valós típusú számábrázolás jellemzőinek megadása a feladat különböző hosszúságú megvalósítás esetén (32 bites, 64 bites).

  • Határozza meg, hogy pontosan mekkora az ábrázolási tartomány?
  • Hogyan helyezkednek el a számok számegyenesen?
  • Amennyiben a megjeleníthető számokat egy sorozat elemeinek tekintjük, mik a sorozat jellemzői?

Hétfő március 12.

Titkosírás

Kérem, írja le a szöveget!