„80 nap az informatika körül” verseny

Lemaradtál a játék elejéről? Semmi gond, még nyugodtan beszállhatsz! 80 nap hosszú idő, a játék végéig még bőven lesz lehetőséged biteket gyűjteni, amiket a játék végén értékes nyereményekre válthatsz!

A megoldásokat, valamint az ahhoz vezető gondolatmenetet a progverseny@itk.ppke.hu címre várjuk.

Feladatok

11. hét – 2018. május 21.

Szombat május 26.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Péntek május 25.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Csütörtök május 24.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Szerda május 23.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Kedd május 22.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Hétfő május 21.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

10. hét – 2018. május 14.

Szombat május 19.

Bekezdések sorszámozás

Hogyan valósítja meg MSWord segítségével, hogy egy felsorolás számozott pontokat tartalmazzon? Lehetséges-e hogy a számozás 19-től kezdődjön?

Péntek május 18.

Figyelem felhívó szöveg.

A probléma melyet MSWord segítségével meg kell oldani, hogy egy figyelem felhívó szövegrészletet kell elhelyezni a készített dokumentum elején. Milyen betűtípus beállítási lehetőségek vannak a szövegrészlet kiemelésére?

Csütörtök május 17.

Álló és fekvő formátum.

A probléma melyet MSWord segítségével meg kell oldani, hogy normál álló formátumú lapokat tartalmazó dokumentumba egy fekvő formátumú táblázatot kell beilleszteni. Azért szükséges fekvő formátum mert a táblázat nagyon széles és nem lenne olvasható az álló kivitel mellett. Hogyan oldja meg a problémát, és mit annak érdekében, hogy a táblázatot követő oldal ismét álló formátumú lapokat tartalmazzon?

Szerda május 16.

Elrendezés.

A probléma melyet MSWord segítségével meg kell oldani, hogy normál álló formátumú lapokat tartalmazó dokumentumba egy fekvő formátumú táblázatot kell beilleszteni. Azért szükséges fekvő formátum mert a táblázat nagyon széles és nem lenne olvasható az álló kivitel mellett. Hogyan oldja meg a problémát, és mit annak érdekében, hogy a táblázatot követő oldal ismét álló formátumú lapokat tartalmazzon?

Kedd május 15.

Feliratok elhelyezése.

A feladat megoldásához az szükséges, hogy az MSWord segítségével elkészített szövegben ábrákat helyezzen el. Az ábrák segítségével be szeretne mutatni egy jelenséget, és annak változását, tehát a szövegben szükséges az ábrákra való hivatkozás. Hogyan oldja meg a feladatot az Word hivatkozások menüpontjának segítségével olyan módon, hogy ha új ábrát illeszt az előzőek közé, ne kelljen a teljes szövegben ellenőrizni és javítani az ábra számokkal történt hivatkozásokat.

Hétfő május 14.

Hasábok kezelése.

Az MSWord segítségével elkészített szöveget több (2) hasábos megjelenítésben kell elkészíteni. A teljes szöveg nem tölti ki az utolsó lapot teljesen és ezért olyan furcsa a dokumentum vége, hogy a bal oldali hasáb tele van, míg a jobb oldali hasáb csak néhány sor szöveget tartalmaz. Milyen beállításokat használ annak érdekében, hogy az utolsó oldal is egységes képet mutasson.

9. hét – 2018. május 7.

Szombat május 12.

Feliratok és a tördelés.

A feladat megoldásához az szükséges, hogy az MSWord segítségével elkészített szövegben ábrákat helyezzen el. Az ábrák alá ábraszámot és ábraaláírást tesz. Mivel a Word a dokumentum végleges formáját a nyomtatáskor alakítja ki, ezzel illeszti a dokumentumot a nyomtató tulajdonságaihoz. Milyen módszerrel gondoskodik arról, hogy ne kerüljön oldaltörés a kép es a hozzá tartozó ábraaláírás közé?

Péntek május 11.

Lábjegyzet elhelyezése.

A munkája során azzal találkozik, hogy az MSWord segítségével elkészített szövegben lábjegyzetet helyezzen el. A lábjegyzetben rögzíti, hogy más könyvben dokumentumban ki és mit állított a témakörrel kapcsolatban. Hogyan készíti el a lábjegyzeteket, milyen adatokat ír le bennük?

Csütörtök május 10.

Feliratok elhelyezése.

Egy feladat megoldásához az szükséges, hogy az MSWord segítségével elkészített szövegben ábrákat helyezzen el. Az ábrák segítségével be szeretne mutatni egy jelenséget, és annak változását, tehát a szövegben szükséges az ábrákra való hivatkozás. Hogyan oldja meg a feladatot az Word hivatkozások menüpontjának segítségével olyan módon, hogy ha új ábrát illeszt az előzőek közé, ne kelljen a teljes szövegben ellenőrizni és javítani az ábra számokkal történt hivatkozásokat.

Szerda május 9.

Plakát.

Plakáttervet készít MSWord szövegszerkesztő segítségével. A terven szeretne elhelyezni egy egész lapot betöltő minden oldalon a lap széléig tartó fényképet. A plakát szövegét és további elemeket erre a fényképre írja rá. Hogyan állítja a fénykép tulajdonságait, hogy a feladatot megoldja?

Kedd május 8.

Folyosósodás ellen

Egy szerkesztőségben dolgozik, ahol MSWord segítségével készít cikkeket egy újság számára. A feladat, amit a szövegszerkesztővel meg kell oldani az, hogy „szép” küllemű szöveget kell előállítani 2 hasábos sorkizárt kivitelben. A „szép” szöveg annyit tesz, hogy messziről nézve a betűk, szavak, mondatok egységet kitöltésű területet foglaljanak el. Nem jó megoldás az, hogy hosszabb szavak esetében közöttük a hasáb közepén nagy egybefüggő üres terület tátongjon. Hogyan oldja meg a problémát?

Hétfő május 7.

Word használata szöveg hossz

Egy szerkesztőségben dolgozik, ahol MSWord segítségével készít cikkeket egy újság számára. A cikkek terjedelmét előre megszabják mondjuk olyan formában, hogy legyen legalább 500 szavas, vagy ne legyen több mint 2500 karakter. Milyen módszerrel tudja ellenőrizni, hogy a feltételnek megfelelő munkát készített e?

8. hét – 2018. április 30.

Szombat május 5.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Péntek május 4.

Ez a föladat hamarosan fölkerül a szerverre. Nézz vissza később!

Csütörtök május 3.

Készítsen programot vagy folyamatábrát

Egy versenyen a versenyzőknek a verseny folyamán egymás után kell különböző feladatokat végrehajtaniuk. Az győz, aki a legrövidebb idő alatt fejezi be a versenyt. Az egyes versenyzők adatai és időeredményei a triatlon.be fájlban találhatók. A következő sorokban a versenyzők adatai a következők szerint szerepelnek:

név; eredmény1; eredmény 2; eredmény 3; eredmény 4; eredmény 5;

Gipsz Jakab; 1234;1245;2312;1431;

Az elért időeredményeket másodpercekben tároljuk.

Olvassa be a triatlon.be fájlból az adatokat!

Számítsa ki a végeredményeket!

Konvertálja át az eredményeket óra/perc/másodperc formába!

Írja ki az első három helyezettet!

Szerda május 2.

Függvény ábrázolás

Kérem excel segítségével rajzolja fel a következő függvényt!

f(x)=e-0,2xsin⁡(10x)

Kedd május 1.

Mégegyszer.

Tudjuk Kata az egyik testvér héftőn kedden, szerdán hazudik a többi napon igazat mond. Klotild a másik pedig csütörtökön pénteken és szombaton hazudik a többi napon igazat mond. Többen a faluban azt állítják, hogy van egy harmadik testvér is akit Klárának hívnak és Ő minden nap hazudik. Károly találkozik a testvérek közül kettővel egy hétköznap és azt kérdezi, hogy „Létezik Klára testvéred?”

Első testvér válasza: Klára vagyok!

Második testvér válasza: Igen létezem!

Hétfő április 30.

Hazugok és Igazmondók

Ebben a feladatban ismét a hazugok és igazmondók körül forog a kérdés. Egy távoli faluban a régen ott lakó emberek egyik része hazudik másik nem. Adott egy család ahol három gyerek van, akikről azt lehet tudni, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, így ránézésre nem különböztethetők meg. Tudjuk Kata az egyik testvér héftőn kedden, szerdán hazudik a többi napon igazat mond. Klotild a másik pedig csütörtökön pénteken és szombaton hazudik a többi napon igazat mond, míg Klára minden nap hazudik.

A főszereplőnk Károly találkozik a tervérek közül kettővel és megkérdezi „Te ki vagy?”

Első testvér válasza: Klára vagyok!

Második testvér válasza: Igen ő az!

7. hét – 2018. április 23.

Szombat április 28.

Word sablon

Készítsen egy sablont mely alkalmas 3 hasábos újság formátum készítésére word programban.

Péntek április 27.

Ki is volt Kemény János?

Kedves Versenyző!

Kérem ismerkedjen meg Kemény János munkásságával, gyűjtsön össze néhány adatot, és írjon egy rövid ismertetőt a verseny és Kemény János úr kapcsolatáról.

Csütörtök április 26.

Krimi. Büntetlen eset?

Egy ember hosszú távollét után érkezik haza. Munkát keres és ennek kapcsán rendszeresen eljár különböző találkozókra. Az egyik alkalommal, amikor hazafelé menet betér egy kávézóba meglát egy ismerőst, aki bent ül. Nagyon ideges lesz. Odalép az ülő emberhez és köszönés után megöli az. A rendőrség elfogja, emberöléssel gyanúsítja, és a vizsgálat során rövid idő alatt a megállapított tényeknek megfelelően szabadon engedik. A hatóság nem bünteti meg az emberölésért. Hogyan lehetséges ez?

Szerda április 25.

Függvény ábrázolás

Kérem excel segítségével rajzolja fel a következő függvényt!

f(x)=(0.5*sin⁡(x)+1)cos⁡(50x)

Kedd április 24.

Ésszerű vagy ésszerűtlen ez a viselkedés?

Egy ember a 27 emeletes házban a legfelső emeleten lakik. Munkanapokon, dolgozni jár. Reggel elindul munkába, beszáll a liftbe és lemegy a földszintre, majd elsétál a munkahelyére. Délután hazafelé bevásárol és hazaérve beszáll a liftbe, és a 20-dik emelet gombját nyomja meg, ahonnan gyalog cipeli fel a vásárolt termékeket. Előfordul az is, hogy a találkozik valamely szomszédjával, ekkor jellemzően a közvetlenül a 27-dik emeletre megy a lifttel. Mi lehet ennek az oka?

Hétfő április 23.

Segédeszköz vakok számára

Van egy vak írással működő kijelző, un Braille kijelző. Ezekkel a kijelzőkkel is előfordul, hogy nemzeti karakterszettel kell ellátni. Az adott kijelzőbe be lehet tölteni a karakter táblát. A karaktertábla egy szöveges file-be van leírva. A kinyomtatott szövegfile tartalmának csak egy részlete ismert:

Kérem egészítse ki a file-t a hiányzó karakterekkel beleértve a magyar betűket is, ASCII 852 karaktereknek megfelelően. A nem meghatározott karakterek helyére a szóköz jel kódját kell írni.

6. hét – 2018. április 16.

Szombat április 21.

Hogy is lehetséges

Kovács és fia Feri autóval mennek amikor balesetben az apa meghal és a fia Feri kórházba kerül. A vizsgálatok után kiderült, hogy azonnali életmentő műtétre van szükség. Az ügyeletes sebész azt mondja, hogy nem végezheti el a műtétet, mert beteg a fia Feri. Hogy is lehet ez?

Péntek április 20.

Mosás után

Mosáskor összekeveredtek a zoknik. Mosás előtt volt 3 pár piros, 4 pár kék, és 5 pár zöld zokni. Bekötött szemmel húzva a mosott zoknik közül pontosan mennyit kell kivenni ahhoz, hogy legyen egy felvehető azonos színű pár zoknink? Pontosan mennyit kell kivenni ahhoz, hogy kék pár zoknit tudjak felvenni?

Csütörtök április 19.

GPS rendszer?

Tudjuk, hogy a GPS műholdak pályája 26580 km magas kör alakú és a keringési idejük 11óra 56perc. Mekkora a műholdak sebessége ezen a pályán? Ez a sebesség más az idődilatáció miatt idő eltérést hoz magával. Mekkora ez az érték?

Szerda április 18.

Logikai műveletek

Hogyan kell tagadni a következő állításokat?

Minden ember vagy munkavállaló vagy munkaadó.

Az emberek egyik része munkavállaló a többi munkaadó vagy munkanélküli.

A munkaadók és munkanélkülieken kívül csak munkavállalók vannak.

Kedd április 17.

Minimális energiaigényű műholdpálya

A műholdas műsorszórásban használt műholdak pályáját úgy határozták meg, hogy annak minimális legyen az energia igénye. Klasszikus fizika használatával mutassa be hogyan lehet meghatározni a pálya adatokat?

Hétfő április 16.

Lakosság

Egy kisvárosban több lakos van, mint a lakosok bármelyikének a hajszála. Tudjuk, hogy nincs két azonos számú hajszállal rendelkező lakos. Tudjuk azt is 5389 hajszála senkinek nincs. Legfeljebb hány lakosa van a kisvárosnak.

5. hét – 2018. április 9.

Szombat április 14.

Méretek és mértékek a számítástechnikában

A fizikai életben a jellemzők összehasonlítására egy mértékrendszert dolgoztak ki. Ez a mértékrendszer az alapegyégéken túl tartalmazza a származtatott egységek rendszerét valamint az egy mértékegységgel jellemzett mennyiségek kisebb és nagyobb megfelelőit, melyeket a mértékegységek előtt használt prefixumokkal jelezzük. Ilyen prefixumokat tartalmaz a következő ábra.

Természetesen vannak tovább prefixumok is mint pl. deka.

Ki ne hallott volna már a számítógépek kapacitásával kapcsolatban a „k” kilo „M” mega „G” giga „T” tera előtagokról. Pontosan mit is jelentenek a következő fogalmak?

3 G processzor?

32 G RAM?

1,5 T HDD?

1500 kbps-os adatátvitel?

Péntek április 13.

Időzítés robbantózsinórral

Kalandfilmekből lehet tudni, hogy a robbantások időzítését égőzsinórral lehet megoldani. Különböző sebességgel égő zsinórok léteznek, amik segítségével be lehet állítani a robbantások sorrendjét. Elmondható, hogy gyújtózsinór(ok) felhasználásával tudunk időt mérni. A lehetőség az, hogy ismert égési idejű gyújtózsinórból kiszámítható hosszúságú darabot használunk. Mi a helyzet akkor, ha adott több olyan zsinór, ami nem egyenletes sebességgel ég el, de mindegyiken egységnyi 1perc idő alatt ér a végére az égés. Hogyan tudunk 45sec időt mérni?

Csütörtök április 12.

Szabad-e borba vizet tölteni?

Adott két db másfél literes korsó, az egyikben 1l víz míg a másikban 1l bor van. Többször egymás után különböző mennyiségű folyadékot az egyik edényből a másikba töltünk (veszteség nélkül). Egy-egy vissza öntés után mindig visszaállítjuk az 1l folyadékmennyiséget mindkét korsóban, ekkor mekkora lesz a bor koncentrációja a boros és a vizes edényben.

Szerda április 11.

Logikai műveletek

A számítástechnikában is mint minden más esetben nagy szerepet játszik a két értékű (igaz/hamis) logika. Ha meggondoljuk két különböző logikai érték között melyek egyenkét lehetnek igazak és hamisak összesen 4 bemeneti kombináció lehetséges. Jelöljük az igaz értéket „1’-es míg a hamis értéket „0”-val. Az imént említett 4 kombináció a következő:

0 0 0
1 0 1
2 1 0
3 1 1

Ezeket egymástól független logikai értékeknek kezeljük. Különböző eredményeket kapunk annak megfelelően, hogy az eredmény négy sorába milyen kombinációban írunk „0” vagy „1” értéket. Vegyük például az első három sor „0” és a negyedik sor „1” értéke esetén előálló összefüggést, amit mindenki ismer mert ez a logikai „és”. Hasonlóan ismert a vagy, amikor az első sor értéke „0” a többi pedig „1”. Figyeljük meg, hogy összesen 16 különböző kombinációban tudunk eredményeket hozzárendelni a táblázat soraihoz. Az eddig nem említett 14 további eset milyen elnevezéseket kapott?

Kedd április 10.

Föld mozgása és a dátum

Gondolom, mindenki találkozott már a számítógépen a dátum és az idő fogalmával. Mi itt Európa közepén úgy gondolunk a dátumra mintha ez egy eleve elrendelt módszer szerint napokra hetekre hónapokra évekre stb. osztaná a folyamatosan múló időt. A számítógépünk is ebben a rendszerben adja meg a naptári napok … fogalmát. Azt is tudjuk, hogy a naptárrendszerünk egy önkényesen választott kezdőpontot tekint nulla időnek. A naptár megalkotásánál a föld mozgását írtuk le valamilyen pontossággal.

Mik befolyásolják az időszámításunk pontosságát?

Milyen technikákat használunk az idő pontosan tartására?

Egy ismerősöm a következőről számolt be. Repülőúton vett részt. A repülőgép bal oldalán kapott helyett és a felszállás után gyönyörű naplementét látott. A felszállástól számított több órán keresztül a repülőből látható volt ez a jelenség, majd mintegy 1 órás „éjszaka” következett. Az út további részét napfelkeltében tették meg a leszállásig.

Milyen útvonalon haladtak?

Hétfő április 9.

Vésnökök

A múlt heti vésnökös feladathoz hasonló következik. Mint azt már tudjuk volt egyszer egy királyság, ahol az ékszerek díszítését a drágaköveken túl feliratokkal valósították meg. A királyi vésnökök egyike mindig hamis, másika pedig mindig igaz feliratot készített. A két vésnök két különböző iskolában tanított az utódokat. Tehát az egyik iskola növendékei mindig igaz míg a másik iskola növendékei mindig hamis feliratokat véstek az ékszerekbe. A királyi vésnökök munkái arany, ezüst alapanyagól valódi drágakövekkel ékesített, tehát értékes ékszerek voltak, míg az iskolák csak silányabb minőségű ezért értéktelenebb alapanyagokból készültek jellemzően féldrágakövekkel vagy üveggel díszítve. Ezek értékel jelentősen kisebb. Egy olyan ékszer kerül elő, amire a következő feliratot vésték: „Ezt az ékszert Én készítettem”.

4. hét – 2018. április 2.

Szombat április 7.

Énekórán

Elsőként tisztázzuk, hogy az énekóra és az informatika milyen kapcsolatban van. A énekórán a hangok szépségével, a harmóniákkal kapcsolatban tesznek megállapításokat. Pl. pentaton használata a magyar népzenében. Nézzük mit is jelent ez a hangok hangmagassága tekintetében. Azt tanítják, hogy a normál „A” hang testesíti meg a hangskála alapját. Fizikailag tudjuk, hogy ez a hang 440 Hz-es, azaz másodpercenként 440 levegőnyomás maximumok és 440 nyomásminimumot hoz létre, tehát a frekvenciája 440 Hz. Azt is tudjuk, hogy felfelé haladva a skálán növekszik a hangok frekvenciája és fordítva, ha lefelé megyünk a skálán a frekvencia csökken. Ha egy oktávval feljebb megyünk akkor pont kétszer akkora frekvenciákhoz jutunk és ha lefelé megyünk akkor feleződik a frekvencia. Tehát a hang által kiváltott érzések tekintetében a frekvencia kétszereződés/felezés hasonló hatások kelt. Hogyan határozható meg ezek tükrében a normál előre hangolt hangszerek esetén az egyes hangmagassághoz tartozó frekvenciák értéke? Milyen matematikai összefüggés jellemzi ezt a rendszert?

Péntek április 6.

Kínai császár jutalma

Adódott a helyzet, hogy a Kínai császár meg akarta jutalmazni az egyik alattvalóját Chint, és megkérdezte tőle, hogy mit kívánna legjobban. Chin azt válaszolta, hogy ha meg nem sértené ezzel a kéréssel akkor annyi búzát kérne amennyit a következő szabályok szerint el lehet helyezni egy sakktáblán. A szabály az, hogy az első mezőre 1 szem búzát teszünk, majd soronként haladva minden következő mezőre kétszer annyi szem búzát kell tenni. Amennyiben feltételezzük, hogy egy szem búza 10 gramm pontosan mennyi búzát kért Chin jutalmul?

Teljesítette-e a kérést a császár?

Csütörtök április 5.

Vésnökök

Volt egyszer egy királyság, ahol az ékszerek díszítését a drágaköveken túl feliratokkal valósították meg. A királyi vésnökök egyike mindig hamis másika pedig mindig igaz feliratot készített. A két vésnök két különböző iskolában tanított az utódokat. Tehát az egyik iskola növendékei mindig igaz míg a másik iskola növendékei mindig hamis feliratokat véstek az ékszerekbe. A királyi vésnökök munkái arany, ezüst alapanyagól valódi drágakövekkel ékesített, tehát értékes ékszerek voltak, míg az iskolák csak silányabb minőségű ezért értéktelenebb alapanyagokból készültek jellemzően féldrágakövekkel vagy üveggel díszítve. Ezek értékel jelentősen kisebb. Egy alkalommal a vásáron megjelent egy gyűrű, aminek a belsejében az a felírat szerepelt, hogy ezt a gyűrűt nem az igazmondó vésnök iskolájában készítették.

Ki készítette a gyűrűt?

Milyen feliratot kell elhelyezni akkor, ha azt akarom, hogy biztosan a hamis feliratokat készítő királyi vésnök alkotása legyen?

Szerda április 4.

Készítsen prezentációt

Készítsen bemutatót pl.: power point segítségével melyben bemutatja a Thalész-tételt. A bemutatóban foglalkozzon a tétel ismertetésén túl annak gyakorlati használhatóságával és a keletkezésének körülményeivel is. A bemutató kb. 10 perces előadás kell, hogy kiadjon, ezért kb 5-7 vetített képek kell tartalmaznia a bevezető címképen túl.

Kedd április 3.

Fodrászok

Egy faluban két fodrászműhely van, és mások nem foglalkoznak frizura készítéssel. Jelenleg mindkét műhelyben sincs vendég, csak a fodrász tartózkodik bent. Milyen szempontok alapján választ a műhelyek között annak érdekében, hogy a lehető legjobb frizurát kapja?

Hétfő április 2.

Rotary encoder

Gondolom, mindenki találkozott már a számítógépes egérrel (1. ábra). Régebben az egér működését minden irányban forgásjeladók jelének feldolgozásával valósították meg. Jelenleg ilyen eszközöket a görgető tárcsák tartalmaznak.

A forgásjeladó két egymástól 90°-al eltolt négyszögjel előállításával van megoldva. (2. ábra)

Kérem mutassa meg program vagy folyamatábra segítségével, hogy milyen program segítségével lehet ilyen bemenetekből előállítani a forgás irány és lépésszám információt!

3. hét – 2018. március 26.

Szombat március 31.

Rendezés

Különböző számítógépes rendezési módszereket ismerünk. Kérem hasonlítsa össze a rendezések energiaigényét (műveleti igényét).

Péntek március 30.

GPS rendszer

A helymeghatározásra alkalmas GPS rendszer működése a rádióhullámok terjedési sebességének felhasználásával számítja ki a föld felszíni pozíciót. Tételezzük fel, hogy a pozicionáláshoz használt műholdak a látóhatáron vannak (0°emelkedési szög mellett) egy mástól 120°-ra vannak. Ha figyelembe vesszük, hogy a GPS pontossága kb. 30m és a rádióhullámot terjedési sebességével számolva mekkora idő mérési pontosság kall ahhoz, hogy ez a 30m-es pontosság kiadódjon.

Csütörtök március 29.

Táblázat

Excel segítségével tároljuk a diákok érdemjegyeit, amit felelésekkel, dolgozatokkal, önálló feladatokkal szereztek. Készítsen olyan eredmény oszlopot, ami a különböző módon szerzett jegyeket különböző külön, külön megadható súllyal vegye figyelembe és a kerekített eredményekből töltse ki az „eredmény” rovatot. Eredményt csak akkor számíthatunk, ha minden dolgozatot és önálló feladatot elkészített a diák.

Az eredmény rovat felhasználásával készítsen a táblázat statisztikát, ami megadja az osztály tanulói közül hányan kaptak 5-öst, 4-est, 3-ast, 2-est és 1-est.

Szerda március 28.

Robot

Mindenki látott már robotot, ami egy emberi kart utánoz. A feladat szerint két mozgáspontot csuklót tartalmaz a rendszer és síkbeli mozgás végrehajtására alkalmas. (1. ábra Síkbeli rajzoló gép)

Határozza meg, hogy milyen mozgásokat kell elvégezni a csuklókon, ha jelenleg x0, y0 pontban tart a ceruza egy adott x1, y1 pontba akarjuk beállítani a ceruzát és adott y1 magasságban x2 pontig kívánunk egyenest rajzolni. A feladat megoldására írjon programot (folyamatábrát).

Kedd március 27.

Kincskeresés egy palotában

Kincskereső vándor az útja során találkozik egy öreg őszszakálú bölccsel. A bölcs azt a segítséget adja, hogy a keresett kincs egy festmény, amit a közeli romos elhagyott kastélyban talál, ha meg tud fejteni néhány állítást. Az állításokról azt tudjuk, hogy nincs közöttük egynél több hamis állítás. A vándor felkeresi a közeli romos kastélyt, ahol egy eldugott szobában három ládikát talál.

 1. A felirat, hogy „A kép nem ebben van” és „A kép festője velencei”
 2. A felirat, hogy „A kép nem az első ládikában van” és „A kép festője firenzei”
 3. A felirat, hogy „A kép nem ebben van” és „A kép a második ládikában van”

Hogyan választ a vándor?

Ha a kincskereső rosszul választ a ládikában rejtőzködő szörny azonnal felfalja. Ha a vándor helyesen választ akkor leírást talál arról, hogy hogy jut el a rejtek szobába, ahol ismét három ládika van. Az utasítás szerint az egyik ládikán mindkét felirat igaz, egy másikon mindkét felirat hamis a harmadikon pedig az egyik igaz a másik hamis.

 1. A felirat, hogy „A kép nem ebben van” és „A kép a második ládikában van”
 2. A felirat, hogy „A kép nem az első ládikában van” és „A kép az ólom ládikában van”
 3. A felirat, hogy „A kép nem ebben a ládikában van” és „A kép az első ládikában van”

Hogyan választ a vándor?

Hétfő március 26.

Számítógép hálózat

Mekkora a legkisebb IPV4 alhálózat. Mi a hozzá tartozó net-maszk. Válaszát indokolja.

2. hét – 2018. március 19.

Szombat március 24.

Válaszút

Kincskereső vándor egy hármas elágazáshoz érkezik az útja során tudja, hogy csak egy jó irány van a kincs megtalálásához. Az elágazásban egy jó tündér elhelyezett három feliratot.

 1. A kincs ebben az irányban van
 2. A kincs nem ebben az irányban van
 3. A kincs nem az 1. irányban van.

Hogyan választ a vándor?

Péntek március 23.

Táblázat

Excel segítségével készítsen olyan táblázatot mely elemeit ábrázolva egy spirált kapunk eredményül.

Csütörtök március 22.

Határérték számítás

Készítsen programot (folyamatábrát) a következő összefüggés eredményék meghatározására.

A fenti összefüggés határértéke matematikailag meghatározható ismert (e2=7.389056098930650227230427460575007813180315570551847324). Az elkészített program dupla hosszúságú lebegőpontos számábrázolással határozza meg a e2 értékét.

Szerda március 21.

CNC gyártás

Számítógéppel vezérelt gyártás során a cél az, hogy minél nagyobb mértékben kihasználjuk a gép lehetőségeit, és a lehető legtöbb időt érdemi munkával töltse. A feladat szerint a gép kétféle műveletet tud végezni, az egyik a munka nélküli mozgás x,y koordinátákra (moveto x,y) a másik a munkavégzés a pillanatnyi hely és az x,y koordináták között (workto x,y). A program összeállítása során az egyik fázis leírja, hogy pontosan milyen koordináták között kell megmunkálni a munkadarabot. Ennek eredménye képen kapunk sok „workto” csoportot melyek mindegyike egy-egy „moveto” kezdőpontból indul és több workto szakaszt tartalmaz. A gép a 0,0 koordinátákról indul. Energia és időtakarékosság miatt ezeket a csoportokat olyan sorrendbe kall rendezni, hogy a moveto szakaszok minimális hosszúságúak legyenek. A feladat megoldására írjon programot (folyamatábrát).

Kedd március 20.

Mérési feladat az űrben

Az űrszonda megérkezik a MARS bolygóhoz és leszállást hajt végre. A megközelítés során 300 km magasságban 30km/sec sebességről egyenletes lassulással közelíti meg a felszínt. A szondában elhelyezett program folyamatosan figyeli és számolja magasságot. A magasságmérést lézeres távolságmérő segítségével valósították meg. A lézeres mérés úgy működik, hogy egy fényimpulzust küld a céltárgy felé, és méri a visszaverődési időt. Az visszaverődési idő ismeretében számítja ki a magasságot. A folyamatos magasságmérés úgy történik, hogy a mérőegység a visszaérkező impulzussal egyidőben új mérést indít (mintegy folyamatosan verődik a fényimpulzus a szonda és a MARS között). Írjon programot (folyamatábrát) mely meghatározza, hogy milyen időközönkét kap magasság adatot a vezérlő egység és mennyi utat tesz meg a lézer fény a teljes leszállás alatt! Mivel a szonda energia ellátása korlátozott így figyeljen arra, hogy az adatok meghatározása a lehető legkevesebb energiába kerüljön. Energia csökkentés érdekében a részegységek kikapcsolhatók akkor, ha nincs funkciójuk.

Hétfő március 19.

Igazmondók és hazudók faluja

Egy idegen betéved az igazmondós és hazudók falujába. Ebben a faluban a lakosok egy része mindig igazat mond míg másik része mindig hazudik. Az idegen tudja ezt, amikor találkozik három helybeli álldogálóval, akik beszélgetnek. Illendően köszön és megkérdezi az egyiket, hogy Ő az igazmondók vagy a hazudók csoportjába tartozik-e? A megkérdezett ember beszédhibás, így az idegen nem érti, hogy pontosan mit is válaszolt, ezért odafordul a másik falubelihez, azzal, hogy kérem segítsen nem értettem a választ. A második falubeli határozottan azt állítja, hogy az első megkérdezett hazug emberek csoportjába tartozik. A harmadik falubeli közbeszól, hogy nem higgyen az előzőnek mert az hazudik.

Kérdés, hogy mit is tudunk a három falubeli emberről?

1. hét – 2018. március 12.

Szombat március 17.

bdpq teszt

A kép létrehozásához azt a szabályt vettük figyelembe, hogy kizárólag bdpq betűket használhatunk, és nem szabad egymás mellet kettőnél több azonos betűnek állnia. A képet nem sikerült hiba mentesen elkészíteni. Kérem számolja meg a hibák fajtáját és számát.

Péntek március 16.

„Bű” vagy „Bá”

Egy távoli óceáni szigeten a lakosok egy rész egy törzsi varázsló elvarázsolta és ennek hatására ők mindig hazudnak. Minden lakos büszke a nyelvére és ezért annak ellenére, hogy megértik az idegen nyelvű eldöntendő kérdést, nem az adott nyelven válaszolnak, hanem csak azt mondják, hogy „bű” vagy „bá”. A válasz helyes, de nem tudjuk, hogy a „bű” vagy a „bá” jelenti-e az igent. A szigetre érkezett látogató az egyik bennszülöttnek felteszi azt a kérdést, hogy „A bű azt jelenti, hogy igen?” A bennszülött válasza pedig „bű”.

 • Megtudjuk-e ebből, hogy a „bű” igent jelent?
 • Megtudjuk-e mondani ebből, hogy a válaszoló el van-e varázsolva?

Csütörtök március 15.

Számítógép hálózat

Tudjuk, hogy számítógép hálózatok esetén a teljes üzenet részekre van bontva és az egyes részeket külön-külön visszük át. Az átvitel során minden rész más-más úton is mehet a célállomás felé. Minden hálózati csomópont a saját környezetének és a pillanatnyi forgalomnak megfelelően dönt a továbbításról. Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy egy üzenetrész kering a hálózaton. Milyen rendszert alakítottak ki ennek megakadályozására? Hogyan működik a megoldás?

Szerda március 14.

Logikai feladat

Képzeljünk el, hogy egy új építésű 3 emeletes épületben központi helyen a földszinten vannak a folyosók világítás kapcsolói. A kapcsolószekrényben 4 db villanykapcsoló van: „A”, „B”, „C” és „D” -vel jelölve. Az egyik kapcsoló a földszinti, egy másik kapcsoló az 1. emeleti, valamelyik a 2. emeleti és az utolsó a 3. emeleti világítására van bekötve. A villanyszerelő összekeverte a világítás bekötését, nekünk rendbe kell tenni azt. A feladat megoldása egyszerű a földszinttel kapcsolatban, mert azonnal látjuk, hogy melyik kapcsoló felkapcsolása kivilágítja a folyosót. Az emeleti folyosókkal kapcsolatban van probléma, mert nem akarunk sokat lépcsőzni. Milyen megoldással lehet egyetlen ellenőrzés mellett egy embernek megoldani a feladatot, azaz a kapcsolók beállítása után egyetlen alkalommal megyünk végig az emeletek között, ezután adjuk meg a kapcsolók bekötési rendjét. Kérem, írja le a megoldás menetét!

Kedd március 13.

Számábrázolásról

A programozás során kétféle számábrázolással találkozhatunk. A feladat első részében a fix pontos azaz egész típusú számábrázolás jellemzőinek megadása a feladat különböző hosszúságú megvalósítás esetén (8 bites, 16 bites, 32 bites, 64 bites).

 • Határozza meg, hogy pontosan mekkora az ábrázolási tartomány?
 • Hogyan helyezkednek el a számok számegyenesen?
 • Amennyiben a megjeleníthető számokat egy sorozat elemeinek tekintjük, mik a sorozat jellemzői?

A feladat második részében a lebegőpontos pontos, azaz valós típusú számábrázolás jellemzőinek megadása a feladat különböző hosszúságú megvalósítás esetén (32 bites, 64 bites).

 • Határozza meg, hogy pontosan mekkora az ábrázolási tartomány?
 • Hogyan helyezkednek el a számok számegyenesen?
 • Amennyiben a megjeleníthető számokat egy sorozat elemeinek tekintjük, mik a sorozat jellemzői?

Hétfő március 12.

Titkosírás

Kérem, írja le a szöveget!