Belépés »

Menü

Korábbi

reklámfejléc
Tavaly

Szponzorálás

A környezetvédelem és erőforrás-takarékosság közös ügyünk. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara megalakulása óta nagy hangsúlyt helyez az innovációra és a környezettudatos gondolkodásra. Ennek során nem csak a tantárgyak szintjén, hanem a mindennapokban is előtérbe kerülnek a környezetkímélő megoldások.

Felismertük annak jelentőségét is, hogy a fejlesztőket és mérnököket képző felsőoktatási intézményeknek is lépniük kell, hiszen a tanulmányok során lefektetett alapelvek és a későbbi fejlesztői magatartás igen magas korrelációban állnak. Ezért karunk 2009-ben továbblépett a környezettudatos fiatalok nevelésében, amikor elindította a „Programozz környezettudatosan” pénzjutalommal elismert versenyt. A sikerrel zárult megmérettetést a szervezők és az egyetem vezetése közös erővel idén is meghirdeti, és ennek lebonyolításához kéri az Önök anyagi támogatását.

Bonyolult algoritmust megvalósító feladatot kell a versenyzőknek kidolgozni. A munka során a feladat magas szintű megvalósításán túl oda kell figyelni arra, hogy a számítógép energiafogyasztása minimális legyen. A verseny arra hívja fel a figyelmet, hogy jelentős energiamegtakarítás érhető el megfelelő programozási módszerek alkalmazásával is.

A verseny célkitűzései:

•      Az energiatakarékosság és a környezettudatosság szemléletének kialakítása, a fejlesztők és felhasználók körében

•      Ezen új szempont által új kihívás teremtése a programozóknak

•      A fejlesztői kreativitás előtérbe helyezése

 

Minden egyes pályamunka azonos bemenő adatokat kap hálózaton keresztül egy közös forrásból. A versenyprogramok az eredményeket egy értékelőszervernek küldik. A fejlesztés ideje alatt a generátor, az értékelőszerver és a versenyprogramok egyetlen számítógépen futtathatók, így minden versenyző otthon, a saját gépén is ki tudja dolgozni a szerinte legjobb megoldást.

Az eredmény megállapításának egyik szempontja az algoritmus eredményessége, a másik pedig a versenyprogram energiafelhasználása. Ezt monitor nélküli, egységes konfigurációjú számítógépen mért egyéni energiafogyasztás alapján határozzuk meg.

A végeredmény a kétféle értékelés összesítése alapján történik. A megvalósított eljárásokat elismert szaktekintélyekből álló zsűri is kiértékeli.

A verseny lebonyolítása:

•      a meghirdetés a lehető legtöbb szinten történik, de kiemelten fontos a környezet kímélő felületek használata (elektronikus kiadványok, intézményi levelező listák, közösségi portálok),

•      a verseny alapvetően offline, mégis interaktív, a folyamatosan „live score table” szerűen megjelenő eredmények miatt,

•      az eredményhirdetésére egy rövid, a témakörrel foglalkozó konferencia keretein belül kerül sor karunk épületében 2016 március elején

 

Az előző verseny eredményei:

Figyelemre méltó, hogy a versenyzők anyagfelhasználási és energiatakarékossági eredményei kiválóak, közöttük csak a hosszú idejű futtatás segítségével lehetett szignifikáns különbséget kimutatni. Rendkívül érdekes, hogy a közel azonos feladatmegoldási minőség mellett mintegy 300%-os, azaz háromszoros eltérést mutat a legkisebb és a legnagyobb fogyasztás viszonya. Jelenlegi energiamegtakarítási rendszerek 20-60%-os megtakarítással kecsegtetnek. A fenti mérési eredmények alapján belátható, hogy energiatakarékos szemlélettel készített program hasonló teljesítmény esetén akár 50-60%-os megtakarítást is elérhet. A fejlesztői folyamat preferenciarendszerének átalakítása az algoritmus és erőforrás optimalizációból következő kisebb környezetterhelés javára tehát igen fontos feladata a jelenlegi és leendő programozóknak.

Kérem támogassa a verseny megrendezését, ha módjában áll, és figyelemreméltónak tartja a verseny célkitűzéseit.

Köszönettel

Budapest, 2016. október 10.

Siklósi Bálint

   szervező

PPKE Információs Technológiai Kar
H-1083 Budapest, Práter utca 50/a.
Az ITK a Google Maps-en
Tel: (36-1) 886-4700
E-mail: progverseny@itk.ppke.hu

Szponzoraink:

PCWorld     web4     GameStar     Morgan Stanley     IVSZ     NJSZT     IBControll     ITCafé      Nemzeti Fejlesztési Minisztérium