Belépés »

Menü

Korábbi

reklámfejléc
GSM

Szabályzat

2011 2010

Betöltés...

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara programozói versenyt hirdet, melyben a környezettudatos magatartás és a programozás összefüggésére hívja fel a figyelmet.

A verseny célja: a versenyfeladat megoldására alkalmas komplett program készítése, mely a feladat működőképes megoldásán túl:

A versenyben részt vehet: a szervező és értékelő bizottság tagjain és családtagjain kívül mindenki, aki rendelkezik diákigazolvánnyal, önállóan vagy csapatban, akár több pályamunkával is.

A verseny a beadási határidőig (2011. március 8.) elkészített, weblapon keresztül a karhoz eljuttatott programok között zajlik. Karunk az értékelés során minden versenyző program számára ugyanolyan számítógépet és egyéb körülményeket biztosít. A programokat a zsűri hosszú ideig futtatja. A futtatás során folyamatosan méri a számítógép monitor nélküli energiafelhasználását és a feladatmegoldás pontszámát. Az értékelés egyfelől a feladatmegoldás hatékonysága, másfelől a mért energiafelhasználás alapján történik.

Kizárásra kerül minden olyan pályamunka,

A verseny díjazása: összesen 350 000 Ft.

A végrehajtandó feladat:

A pályamunka kitöltésre váró sudoku táblákat kap hálózaton keresztül multicast címzéssel, melyeket a játék szabályai szerint ki kell tölteni és a maximális pontszám elérésének figyelembe vételével tetszőleges sorrendben kell visszaküldeni az értékelő szervernek. A pályamunka minősítésére az összes megkapott pontszám és az összes elérhető pontszám hányadosaként alakul ki.

A táblákat tetszőleges sorrendben fel lehet használni, a fel nem használt táblák adatait a pályamunkának kell tárolnia, utólag azok nem tudhatók meg. Kiértékelési szempontból az összes, a szerver által elküldött tábla maximális pontszámmal lesz figyelembe véve és ehhez az értékhez hasonlítjuk a pályamunka pontszámát.

Peremfeltételek:

A generátor, melyet a verseny honlapjáról le lehet tölteni, UDP protokollon (multicast címzéssel 224.0.0.1 címen, 9000-es porton) másodpercenként 1 db táblát generál és küld el feldolgozásra.

Adatformátum:

A sudoku tábla leírása:

A minta a sudoku tábla adatformátumára:

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

9

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 

Az eredmények leírása:

Tetszőleges számú forgatás és tükrözés alkalmazható egy síkidomra. Az összes megadott forgatás végrehajtása után kerül sor a tükrözésre!

 

Pl.: Forgat = 0 és Tükröz = 0 esetén

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

9

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 

Pl.: Forgat = 1 és Tükröz = 0 esetén

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

4

0

0

0

0

2

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

9

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 

Pl.: Forgat = 0 és Tükröz = 1 esetén

0

0

0

0

0

9

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

 

 

Értékelés: Minden leadott (szervernek elküldött) kocka minden mezőjét 6 feltétel szerint értékeljük az összes térbeli irányban a sudoku szabályai szerint. Elérhető pontszám:

1 mező: 2(hány szabály teljesül, max. 6)-1, azaz max. 63 pont

1 táblán maximum 81 mező van, így az elérhető pontszám 81×63, azaz 5103 pont

1 kockában összesen 9 tábla van, azaz a maximális pontszám 9×5103, azaz maximum 45927 pont érhető el

Egy pályamunka teljesítményét az elért pontszám és a maximálisan elérhető pontszám hányadosaként határozzuk meg és %-ban értékeljük.

Pl.: ha 1 kockában elért pontszám 40327 pont, akkor az eredmény 87,8%.

 

Részletes példa a fentiekre

 

A versenyben felhasználható környezet: tetszőlegesen választott bármilyen programozási nyelv és környezet felhasználásával megoldható a feladat. A megoldást egy PC-n kell bemutatni oly módon, hogy elkészített program önállóan működő install eljárással telepíthető és „egyetlen gombnyomással” indítható legyen.

A program elindítása után beállíthatja az operációs rendszert és a hardware elemeket tetszőleges üzemmódba annak érdekében, hogy az energiafelhasználást minimalizálni tudja.

A felhasználható eszközök:

A fejlesztési munkát bármilyen számítógépen el lehet végezni. A kész programokat a zsűri azonos körülmények között teszteli és így állapítja meg a végeredményt.

Az értékelésnél használt számítógép:

A verseny lebonyolítása: A versenyre a kiírás megjelenésétől számítva lehet regisztrálni és pályázni. A fejlesztői munka segítésére az előzetesen jeligésen beküldött vagy feltöltött programokat a versenyfeltételek szerint értékeljük és az eredményt a verseny honlapján közzétesszük. Az ilyen módon történő előzetes értékelési lehetőség a zárási határidő előtt 14 nappal (2011. február 20.) zárul.

A kar címére el kell juttatni a következőket:

 1. A pályamunkát installálható formában a honlapon keresztül jeligésen feltöltve.
 2. Egy dolgozatot, melyben a pályamunka kidolgozásánál használt módszereket írja le a pályázó. Ennek terjedelme nem lehet nagyobb, mint 4 oldal, és a honlapra tölthető fel.
 3. A kar címére el kell juttatni postán vagy személyesen egy jeligével megcímzett, lezárt borítékot, mely tartalmazza a jeligéhez tartozó pályázó(k) adata(i)t ill. a diákigazolvány(ok) másolatát. Ennek felbontása az eredményhirdetésnél történik meg.

A részvétel feltétele, hogy mindhárom követelmény teljesüljön. Az egyes részkövetelmények teljesülése a honlapon követhető.

A karhoz beérkezett pályamunkákat az értékelő bizottság felügyeletével futtatjuk, és rangsoroljuk az alábbi szempontok alapján.

 1. A pályamunka minden szempontból megfelel a kiírásnak.
 2. Az értékelő bizottság a pályamunka hosszú idejű működtetésének során felhasznált energiamennyiséget megméri és meghatározza a helyezésszámot.
 3. A pályamunka teljesítménye. Ebben az esetben a bizottság meghatározza a program által termelt „hulladék” mennyiség alapján elért helyezésszámot.

A végeredményt az elért helyezésszámok összegével határozzuk meg. Abban az esetben, ha több pályamunka között holtverseny alakul ki, akkor a pályamunkák közötti sorrendet ismételt hosszabb idejű futtatással határozzuk meg.

További kérdés esetén kérem keresse a rendezőséget a progverseny@itk.ppke.hu e-mail címen! A kérdéseket  és a válaszokat mindenki számára elérhetővé tesszük a verseny weboldalán. (progverseny.itk.ppke.hu)

 

Jó munkát kívánok!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara programozó versenyt hirdet, melyben a környezettudatos magatartás és a programozás összefüggésére hívja fel a figyelmet.

A verseny célja: a versenyfeladat megoldására alkalmas komplett program készítése, mely a feladat működőképes megoldásán túl:

A versenyben részt vehet: a szervező és értékelő bizottság tagjain és családtagjain kívül mindenki, aki rendelkezik diákigazolvánnyal, önállóan vagy csapatban, akár több pályamunkával is.

A verseny a beadási határidőig (2010. március 8.) elkészített, weblapon keresztül a karhoz eljuttatott programok között zajlik. Karunk az értékelés során minden versenyző program számára ugyanolyan számítógépet és egyéb körülményeket biztosít. A programokat a zsűri hosszú ideig futtatja. A futtatás során folyamatosan méri a számítógép monitor nélküli energiafelhasználását, és a feladatmegoldás nyersanyagveszteségét. Az értékelés egyfelől a feladatmegoldás hatékonysága, másfelől a mért energiafelhasználás alapján történik.

Kizárásra kerül minden olyan pályamunka,

A verseny díjazása: összesen 350 000 Ft.

A végrehajtandó feladat:

A pályamunka hálózaton keresztül multicast címzéssel párhuzamos oldalú téglalapok uniójából összeállított alakzatokat kap, melyeket forgatva, tükrözve egymás mellé kell helyezni és így ki kell „kivágni” egy A4-es papírlapból. A pályamunka minősítésére a kivágási veszteség és az energiafogyasztás ad mérőszámokat.

A síkidomokat tetszőleges sorrendben fel lehet használni, a fel nem használt síkidomok adatait a pályamunkának kell tárolnia, utólag azok nem tudhatók meg. Kiértékelési szempontból a veszteséget a tényleges papírlapon meghatározott hulladék és a fel nem használt síkidomok együttesen adják meg.

Peremfeltételek:

A generátor, melyet a verseny honlapjáról le lehet tölteni, UDP protokollon másodpercenként 1 db síkidomot generál és küld el feldolgozásra.

Adatformátum:

A síkidomok leírása:

(A leírásban folyamatosan jönnek az elemhossz adatok. Egy sorhoz pontosan annyi adat kerül felhasználásra, hogy az elemhosszak összege pontosan SikidomX legyen. A következő elemhossz adat a következő sor „fehér” tipusának hossza. Az elemhossz felsorolás addig tart, ameddig SikidomY sort el nem érti. Mindez másképpen fogalmazva azt jelenti, hogy az összes elemhossz összege azonos kell, hogy legyen a (SikidomX * SikidomY) értékkel.

Példa

A minta alakzat adatformátuma:

Az 1. sor 6,1,3 mert ezek összege 10 és 6mm „fehér” 1 mm „fekete” 3 mm fehér

A 2. sor 6,1,1,2 mert ezek összege 10 és 6mm „fehér” 1 mm „fekete” 1 mm „fehér” 2 mm „fekete”

A 3. sor 0,2,3,4,1 mert ezek összege 10 és 0 mm „fehér” (mindig kötelezően fehérrel kezdődik a sor). 2mm fekete, 3 mm fehér, 4 mm fekete, 1 mm fehér

(…)

Ellenőrzés: 7 db 10-es összegű számcsoport, azaz a teljes Elemhossz tábla összege pontosan 10*7, azaz 70.

Az eredmények leírása:

Tetszőleges számú forgatás és tükrözés alkalmazható egy síkidomra.

Pl.: Forgat = 0 és Tükröz = 0 esetén

Példa 2

Pl.: Forgat = 1 és Tükröz = 0 esetén

Példa 3

Pl.: Forgat = 0 és Tükröz = 1 esetén

Példa 4

Részletes magyarázat itt.

 

A versenyben felhasználható környezet: tetszőlegesen választott bármilyen programozási nyelv és környezet felhasználásával megoldható a feladat. A megoldást egy PC-n kell bemutatni oly módon, hogy elkészített önállóan működő install eljárással telepíthető és „egyetlen gombnyomással” indítható legyen.

A program elindítása után beállíthatja az operációs rendszert és a hardware elemeket tetszőleges üzemmódba annak érdekében, hogy az energiafelhasználást minimalizálni tudja.

A felhasználható eszközök:

A fejlesztési munkátbármilyen számítógépen el lehet végezni. A kész programokat a zsűri azonos körülmények között teszteli és így állapítja meg a végeredényt.

Az értékelésnél használt számítógép:

A verseny lebonyolítása: a versenyre a kiírás megjelenésétől számítva lehet regisztrálni és pályázni. A fejlesztői munka segítésére az előzetesen jeligésen beküldött vagy feltöltött programokat a versenyfeltételek szerint értékeljük és az eredményt a verseny honlapján közzétesszük. Az ilyen módon történő előzetes értékelési lehetőség a zárási határidő előtt 14 nappal (2010. február 14.) zárul.

A kar címére el kell juttatni a következőket:

 1. A pályamunkát installálható formában a honlapon keresztül jeligésen feltöltve.
 2. Egy dolgozatot, melyben a pályamunka kidolgozásánál használt módszereket írja le a pályázó. Ennek terjedelme nem lehet nagyobb, mint 4 oldal, és a honlapra tölthető fel.
 3. A kar címére el kell juttatni postán vagy személyesen egy jeligével megcímzett, lezárt borítékot, mely tartalmazza a jeligéhez tartozó pályázó(k) adata(i)t ill. a diákigazolvány(ok) másolatát. Ennek felbontása az eredményhirdetésnél történik meg.

A részvétel feltétele, hogy mindhárom követelmény teljesüljön. Az egyes részkövetelmények teljesülése a honlapon követhető.

A karhoz beérkezett pályamunkákat az értékelő bizottság felügyeletével futtatjuk, és rangsoroljuk az alábbi szempontok alapján.

 1. A pályamunka minden szempontból megfelel a kiírásnak.
 2. Az értékelő bizottság a pályamunka hosszú idejű működtetésének során felhasznált energiamennyiséget megméri és meghatározza a helyezésszámot.
 3. A pályamunka teljesítménye. Ebben az esetben a bizottság meghatározza a program által termelt „hulladék” mennyiség alapján elért helyezésszámot.

A végeredményt az elért helyezésszámok összegével határozzuk meg. Abban az esetben, ha több pályamunka között holtverseny alakul ki, akkor a pályamunkák közötti sorrendet ismételt hosszabb idejű futtatással határozzuk meg.

Jó munkát kívánok!

PPKE Információs Technológiai Kar
H-1083 Budapest, Práter utca 50/a.
Az ITK a Google Maps-en
Tel: (36-1) 886-4700
E-mail: progverseny@itk.ppke.hu

Szponzoraink:

PCWorld     web4     GameStar     Morgan Stanley     IVSZ     NJSZT     IBControll     ITCafé     Nemzeti Fejlesztési Minisztérium